Thursday, February 09, 2012

Collecting Driftwood in the SnowIt was freezing cold on the beach -9C'. The sea had washed up a lot of driftwood on shore. And it doesn't happen quite often. So I took the dog Mr.Magoo out for a walk, armed with a plasic bag and camera. I try to create beautiful things in the BG Studio from the driftwood, such as lamps, photo and mirror frames, hanging mobiles, coat racks with hooks etc. The beach looked fantastic with the snow, frost and sun.
Nederlands: Het was enorm koud op het strand -9C'. Er werd heel veel drijfhout op het strand gespoeld door de zee. En dat gebeurd niet vaak. Dus ben met hond Mr. Magoo gaan wandelen, gewapend met plastic zak en camera. I probeer mooie dingen te maken van het drijfhout in de BG Studio, zoals lampen, foto en spiegel lijstjes, hangende mobielen, kapstokken met haakjes enz. Het strand zag er prachtig met de sneeuw en zon.

Het resultaat